Posts Tagged ‘marshak’

Avdotya Ryazanochka

Monday, December 28th, 2009
נזכרתי באגדה ובה אשה בוחרת בין בעלה, בנה ואחיה: מי יישאר בחיים מתוך השלושה. לקח לי זמן עד שמצאתי את המקור, שהוא מהילדות שלי.
(more…)