Archive for the ‘Hebrew’ Category

צמחונות מרבה מוות

Sunday, December 21st, 2014

אני באמת לא מבין על איזו הצלת חיים והימנעות מסבל מדברים ״צמחונים לפי עקרונות״.

  • אם לא נאכל בשר, אזי פחות בהמות יחיו, כי במקום להרבות את הבהמות שמומתות לצורך ייצור בשר יצמצמו את הכמות שלהן.
  • מוות בשחיטה מביא פחות סבל ממוות בטרף על ידי חיה אחרת או מוות מרעב, זקנה או מחלות. ראיתי פרה מתפגרת מזקנה ומחלות, ראיתי סוס גוסס מרעב. אין מה להשוות עם מוות מחיתוך חלף. אני אישית הייתי מעדיף חלף.

אזי תוצאת צמחונות היא פחות חיים ויותר סבל ביחס לבהמה. אפשר כמובן לטעון שזה גם פחות מוות, אבל לפי ההיגיון לא צריך להביא ילדים לעולם כלל, כי גם כך יהיה פחות מוות.

מתקבל ללא ספק על הדעת כשלא אוכלים בשר מפני שלא אוהבים את הטעם של בשר,או לא מעכלים בשר. אבל לא לאכול בשר מפני דאגה לצער בעלי חיים או עוד למשהו דומה, זאת צביעות.

גדם

Saturday, November 21st, 2009
בכיתה מול הסטודנטים חסרה לי מלה בעברית. שאלתי איך קוראים למה שנשאר מהעץ כשכרתו את הגזע שלו. השיבו “גדם”, והוסיפו ליתר בהירות: גם לבן אדם כשאין לא יד או רגל יש גדם. כמו לעץ.

נחרדתי, אך נשכתי שפה ולא אמרתי מלה אז, בשיעור — לא המקום. האם בגלל המלחמות והפיגועים המציאות הנרדפת ל”גדם” היא לא עץ שנכרת, אלא גוף פגוע של בן אדם?

קיללתי נהג בעברית

Saturday, November 14th, 2009
העברית שלי עלתה לרמה חדשה וגבוהה במיוחד: ביום השישי שעבר, בדרך ממכולת, קיללתי נהג חצוף שעקף אותי ברמזור, בעברית. בפעם הראשונה. נשאר רק להתנסות באמירה בעברית של מילות אהבה. חסרה לי הזדמנות עד עכשיו.

hebrew words

Saturday, October 17th, 2009
אין למלה דאון קשר לdown disease; זה פשוט “glider”, לכן “דאון נחת נחיתת אונס” אינו סיפור מבית משוגעים.

כור זה לא העתקה של core אלה מלה עברית כשרה שתרגומה “furnace”, ו”כור גרעיני” — nuclear reactor, nuclear furnace, ללא קשר עם הליבה שמורידים אותה אל האורניום הלוהט.