Archive for April, 2010

ברית מילה

Friday, April 2nd, 2010
כנפוץ בקרב יוצאי ברה”מ לשעבר, כרתי ברית כשהסנדק אוחז בראשי, ואני מברך בעצמי על קיום המצווה. הייתי אז בן 35, וזו הייתה הפעם הרביעית שניסיתי, הנה הסיפור של ארבע הפעמים.

(more…)