Archive for the ‘Brainfucking’ Category

הרצאה לרגל הענקת פרסי פרידמן

Friday, June 22nd, 2012

שני הארועים הראשונים בחיי אחרי שעליתי היו פורים ויום פתוח לתארים מתקדמים במחלקה למדעי המחשב של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני במחלקה כבר יותר מארבע שנים. כמעט מהיום הראשון אני מעורב, בהנחיית פרופ’ שמעוני, במחקר של metareasoning — שיטת פיתוח אלגוריתמים בבעיות בינה מלאכותית. אני מאמין שmetareasoning היא הדרך האולטימטיבית להתמודד עם אתגרים של בינה מלאכותית, וגם אתכם אשתדל לשכנע בכך בחמש עשרה דקות הבאות.

(more…)

The odd one out

Saturday, October 10th, 2009
מצא את הזר:

טוב להרגיש בבית