Archive for November, 2009

גדם

Saturday, November 21st, 2009
בכיתה מול הסטודנטים חסרה לי מלה בעברית. שאלתי איך קוראים למה שנשאר מהעץ כשכרתו את הגזע שלו. השיבו “גדם”, והוסיפו ליתר בהירות: גם לבן אדם כשאין לא יד או רגל יש גדם. כמו לעץ.

נחרדתי, אך נשכתי שפה ולא אמרתי מלה אז, בשיעור — לא המקום. האם בגלל המלחמות והפיגועים המציאות הנרדפת ל”גדם” היא לא עץ שנכרת, אלא גוף פגוע של בן אדם?

קיללתי נהג בעברית

Saturday, November 14th, 2009
העברית שלי עלתה לרמה חדשה וגבוהה במיוחד: ביום השישי שעבר, בדרך ממכולת, קיללתי נהג חצוף שעקף אותי ברמזור, בעברית. בפעם הראשונה. נשאר רק להתנסות באמירה בעברית של מילות אהבה. חסרה לי הזדמנות עד עכשיו.