הסק-על רציונלי — ּRational Metareasoning

דוד טולפין

המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בינה מלאכותית

  • בעיות קשות
  • שבמקרים רבים ניתן לפתור ...
  • בעזרת היוריסטיקות
[any material that should appear in print but not on the slide]

היוריסטיקות

[any material that should appear in print but not on the slide]

היוריסטיקות

1001
1
@11
ליקר
ולא לקרוב
93959799
@98969492
לקרוב
ולא ליקר
[any material that should appear in print but not on the slide]

תכונות של היוריסטיקות

[any material that should appear in print but not on the slide]

Metareasoning — Russell, Wefald: 1991

החלטות-על

ערך מידע

בעית בחירה

[any material that should appear in print but not on the slide]

בנדיט מרובה ידיים

[any material that should appear in print but not on the slide]

חיפוש מונטה קרלו בעצים

[any material that should appear in print but not on the slide]

דגימה אקראית

[any material that should appear in print but not on the slide]

משחק Go

[any material that should appear in print but not on the slide]

הכרה בין־לאומית

  1. David Tolpin, Solomon Eyal Shimony: Rational Deployment of CSP Heuristics. IJCAI 2011: 680-686
  2. David Tolpin, Solomon Eyal Shimony. Semimyopic measurement selection for optimization under uncertainty. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, 42(2):565–579, 2012
  3. David Tolpin, Solomon Eyal Shimony. MCTS Based on Simple Regret.AAAI-2012. To appear.
  4. David Tolpin, Solomon Eyal Shimony. VOI-aware MCTS. ECAI-2012. To appear.
  5. Nicholas Hay, Stuart Russell, Solomon Eyal Shimony, David Tolpin. Selecting Computations: Theory and Applications. UAI-2012. To appear.
[any material that should appear in print but not on the slide]

אתגרים לעתיד

הסק־על במחקר

הארנק לא תמיד נאבד מתחת לפנס

[any material that should appear in print but not on the slide]

סוף דבר

הצטרפו אלינו!

[any material that should appear in print but not on the slide]